FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०८१ ८०/८१ 06/25/2024 - 11:37 PDF icon त्रिवेणी नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८१।०८२.pdf
आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 06/25/2024 - 11:36 PDF icon अर्थिक ऐन सम्बन्धि कार्यविधि - २०८१।०८२.pdf
ब्याक-हो लोडर संञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 01/26/2022 - 16:09 PDF icon त्रिवेणी न.पा. ब्याकहो लोलर कार्यविधि २०७८.pdf
वालविकास शिक्षक तथा विधालय कर्मचारी पारिश्रमिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 01/26/2022 - 16:07 PDF icon वालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
विधालय, सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्वास्थ्य संस्था लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७८ ७९-८० 01/26/2022 - 16:01 PDF icon विधालय सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्वास्थ्य संस्था लेखापरीक्षण कार्यविधि २०७८.pdf
विपद् तथा जलवायु उत्थानशील विशेष कोष संञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 01/18/2022 - 12:15
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ ७६/७७ 01/18/2022 - 12:09 PDF icon विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन.pdf
अल्पकालिन नगरसेवा केन्द्र संञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/18/2022 - 12:06 PDF icon अलपकालिन नगर सेवा केद्.pdf
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहाय वा कमजोर वर्ग वा गरीव वा आयस्रोत नभएका खान लाउन नपुग्नेहरुलाई राहत वितरण मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/29/2020 - 12:08 PDF icon राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 11/11/2018 - 14:21 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf

Pages